PREZENTARE

DATE GENERALE

Comuna Călmățuiu este așezată în zona de câmpie în partea de sud-vest a județului Teleorman,  în sudul țării, în Câmpia Boianului, relativ aproape de Dunăre, la 35 km de municipiul Roșiori de Vede și la 35 km de orașul Turnu Măgurele.

Comuna Călmățuiu este situată la o distanță de 60 km de reședința de județ, orașul Alexandria  și la 147 km de București – capitala țării.

Comuna Călmățuiu are în componență patru sate:

 • Călmățuiu – unde își desfașoară activitatea autoritățile publice locale;
 • Caravaneți;
 • Bujoru;
 • Nicolae Bălcescu;

Teritoriul administrativ al comunei Călmățuiu este străbătut de apele râului Călmățui.

Pe teritoriul comunei se mai află o suprafață lacustră de 12 ha, suprafața lacustră, aflată în proprietatea Consiliului Local, care se poate amenaja .

Comuna Călmățuiu este situată la întâlnirea paralelei de 43°58’10’’ latitudine nordică, cu meridianul de  24°51’1054’’ longitudine estică.

Comuna Călmățuiu are ca vecini:

 • Nord – comunele Călmățuiu de Sus și Crângeni;
 • Vest – comunele Slobozia Mândra și Plopii Slăvitești;
 • Sud – comunele Salcia și Putineiu;
 • Est – comuna Troianul;

Suprafața administrativ teritorială a comunei Călmățuiu este de 7448 ha.

ISTORIC COMUNĂ

Comuna Călmățuiu este o comună cu adânci rezonanțe și implicații în trecut, deoarece reprezintă un simbol al trecerii peste veacuri, de la strămoșii noștri daci, la dacoromani și apoi la românii de astăzi.

OBIECTIVE TURISTICE

 • Monument istoric – Biserica „Sfântul Gheorghe”

FACILITĂȚI OFERITE INVESTITORILOR

 • Reduceri de taxe și impozite conform legii
 • Acces drum judeţean
 • Dispensar uman
 • Poșta
 • Telefonie digitală
 • Internet
 • Societăţi agricole.

PROIECTE DE INVESTIȚII

 • Modernizare drumuri stradale  de interes local în comuna Călmățuiu
 • Pod peste pârâul Călmățui în satul Caravaneți
 • Construire sediu administrativ Primărie
 • Reabilitare termică și modernizare  Gradinița nr. 1 sat Nicolae Bălcescu
 • Reabilitare termică și modernizare  Gradinița nr. 2 sat Călmățuiu